Descargar Libro: Diccionari Ub. Anglès Català

Resumen del Libro

libro Diccionari Ub. Anglès Català

El diccionari UB anglès-català és el resultat d’una activitat conjunta de diferents agents que, de manera complementària, han sumat coneixements, continguts i tecnologia per fer una obra de referència rigorosa, posada al dia, útil a un ampli sector de la ciutadania i que contribueixi a eixamplar els horitzons culturals i lingüístics no solament de la comunitat universitària, sinó de la societat catalana…Pel seu contingut, constitueix una obra idònia tant per als usuaris comuns de la llengua com per a especialistes d’un ampli ventall de sectors professionals, així com per al professorat i estudiants universitaris i de cursos avançats de secundària. La mobilitat estudiantil a nivell internacional el converteix en un company de viatge imprescindible per als estudiants catalans que viatgen a l’estranger i en una eina bàsica per al coneixement de la llengua i la cultura catalanes per als qui vénen a completar els seus estudis al nostre país.

Autores del libro

Opciones de descarga

Si quieres puedes obtener una copia de este libro en formato PDF y EPUB. Seguidamente te detallamos un listado de opciones de descarga disponibles:

Opinión de la crítica especializada

3.2

95 valoraciones en total